Alle op deze website geplaatste en vertoonde berichten en aanbiedingen zijn door ons online gezet in het vertrouwen dat de aanbieder van het nieuws of de aanbieding ons van de juiste en volledige informaties heeft voorzien. Voor u zaken doet met enige op deze website genoemde of adverterende partij adviseren wij u zich er van te vergewissen dat de leverancier aan uw verwachtingen kan en zal voldoen.

Wij zijn in geen enkel opzicht partij in enig tussen derden als resultaat van een bezoek aan of bericht op onze website te sluiten of gesloten overeenkomst rijzend dispuut, noch zijn wij aansprakelijk voor schades in welke vorm of grootte ook welke uit enige tussen voornoemden gesloten overeenkomst voortvloeit of kan voortvloeien.