Ook uw nieuws zetten we graag en gratis online. Zo bereikt u meer klanten, zonder dat het u iets kost. En voor onze lezers is het natuurlijk wel heel erg prettig als het meest actuele nieuws en de meest actuele aanbiedingen snel en gemakkelijk op één website te vinden zijn.

Leesbaar en snel op elk scherm

Nieuws aanleveren gaat heel erg gemakkelijk.

Er zijn daarbij twee opties:

-1-: u levert de tekst aan. De lengte van uw tekst is minimaal honderd woorden en maximaal (ongeveer) vierhonderd woorden lang, en u levert een afbeelding mee die minimaal 650 pixels breed en minimaal 350 pixels hoog is. De afbeelding mag als .png, .gif, of ,jpg worden aangeleverd. Na ontvangst van uw bericht plaatsen wij dit online zoals u het heeft aangeleverd. Uiteraard kijken we wel voor de zekerheid uw tekst nog even na op eventuele tikfouten.

-2-: u levert de afbeelding aan zoals hierboven aangegeven met daarbij in telegramstijl de highlights van uw aanbieding of nieuwsbericht. Op basis van de door u aangegeven punten schrijven wij de tekst en plaatsen deze online. Hiervoor brengen we per bericht een vast bedrag ad € 9.50 exclusief de BTW in rekening. (€ 11,50 inclusief BTW)

U mag zelf uiteraard aangeven in welke rubriek u uw bericht geplaatst wilt hebben, en mocht u bijvoorbeeld willen dat uw bericht op een specifieke datum verschijnt dan kunt u dat eveneens aangeven. In dat geval maken wij uw bericht vast aan en zet ons systeem het op de gewenste datum automatisch online.

Natuurlijk voegen we aan uw nieuwsbericht altijd een link toe naar uw website of webwinkel.

Berichten zonder afbeeldingen nemen we niet in behandeling.

Uw berichten en afbeeldingen kunt u aan ons verzenden via deze link